| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/291/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010 r., Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. z   2012 r. poz. 587) i   obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. (M.P. z   2012 r., poz. 743)  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:  

1.   Od samochodu ciężarowego:  

a)   o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i   poniżej 12t - w   zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz wpływu na środowisko naturalne:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

Samochód ciężarowy  

Posiadający certyfikat EURO  

Nie posiadający certyfikatu EURO  

Powyżej 3,5t do 5,5t włącznie  

500,00 zł  

700,00 zł  

Powyżej 5,5t do 9t włącznie  

800,00 zł  

1.100,00 zł  

Powyżej 9t i   poniżej 12t  

1.000,00 zł  

1.300,00 zł  

b)   o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t - w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

Samochód ciężarowy  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

O zawieszeniu osi pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

O innym systemie zawieszenia osi jezdnych  

 

2 osie  

12t  

15t  

1.600,00 zł  

1.800,00 zł  

15t  

 

1.800,00 zł  

2.000,00 zł  

 

3 osie  

12t  

21t  

1.700,00 zł  

1.900,00 zł  

21t  

25t  

1.800,00 zł  

2.000,00 zł  

25t  

 

1.900,00 zł  

2.200,00 zł  

 

4 osie i   więcej  

12t  

27t  

1.800,00 zł  

2.100,00 zł  

27t  

29t  

2.000,00 zł  

2.300,00 zł  

29t  

 

2.200,00 zł  

2.600,00 zł  

2.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i   poniżej 12t - w   zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz wpływu na środowisko naturalne:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

Ciągnik siodłowy lub balastowy  

Posiadający certyfikat EURO  

Nie posiadający certyfikatu EURO  

Powyżej 3,5t do 5,5t włącznie  

1.100,00 zł  

1.300,00 zł  

Powyżej 5,5t do 9t włącznie  

1.200,00 zł  

1.400,00 zł  

Powyżej 9t i   poniżej 12t  

1.400,00 zł  

1.600,00 zł  

b)   o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t - w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

Ciągnik siodłowy lub balastowy  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

O zawieszeniu osi pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

O innym systemie zawieszenia osi jezdnych  

 

2 osie  

12t  

25t  

1.500,00 zł  

1.700,00 zł  

25t  

31t  

1.600,00 zł  

1.900,00 zł  

31t  

36t  

1.700,00 zł  

2.100,00 zł  

36t  

37t  

1.900,00 zł  

2.100,00 zł  

37t  

 

2.100,00 zł  

2.400,00 zł  

 

3 osie  

12t  

40t  

1.700,00 zł  

2.000,00 zł  

40t  

 

2.200,00 zł  

2.700,00 zł  

3.   Od przyczepy lub naczepy, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z   pojazdem silnikowym:  

a)   dopuszczalną masę całkowitą od 7t i   poniżej 12t:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

Przyczepa lub naczepa  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

7t  

8t  

900,00 zł  

8t  

10t  

1.100,00 zł  

10t  

12t  

1.300,00 zł  

b)   dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 t - w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

Przyczepa lub naczepa  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

O zawieszeniu osi pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

O innym systemie zawieszenia osi jezdnych  

 

1 oś  

12t  

25t  

1.000,00 zł  

1.300,00 zł  

25t  

 

1.200,00 zł  

1.400,00 zł  

 

2 osie  

12t  

28t  

1.100,00 zł  

1.300,00 zł  

28t  

36t  

1.300,00 zł  

1.500,00 zł  

36t  

38t  

1.500,00 zł  

1.700,00 zł  

38t  

 

1.600,00 zł  

1.900,00 zł  

 

3 osie  

12t  

37t  

1.400,00 zł  

1.600,00 zł  

37t  

38t  

1.500,00 zł  

1.800,00 zł  

38t  

 

1.700,00 zł  

2.000,00 zł  

4.   od autobusu - w   zależności od liczby miejsc siedzących oraz wpływu na środowisko naturalne:  

 

Liczba miejsc siedzących  
(łącznie z   miejscem dla kierowcy)  

Autobus  

Posiadający certyfikat EURO  

Nie posiadający certyfikatu EURO  

Mniej niż 30 miejsc  

1.300,00 zł  

1.600,00 zł  

30 miejsc lub więcej  

1.600,00 zł  

2.000,00 zł  

§   2.  

Podatek od środków transportowych płatny jest w   kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »