| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 140/XIX/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Popów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 12 § 2   i 3, § 11 i   12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 14 ustawy i   art. 16 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. –Przypisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm,) na wniosek Wójta Rada Gminy Popów uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dokonuje się podziału Gminy Popów na stałe obwody głosowania i   ustala się ich numery, granice i   siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   brzmieniem załącznika nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.  

§   4.  

1.   Traci moc Uchwała 181/XXX/2005 Rady Gminy Popów z   dnia 6   lipca 2005 r. w   sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Popów.  

2.   Wybory nowe, przedterminowe i   uzupełniające do Rady Gminy oraz wybory przedterminowe Wójta Gminy w   trakcie bieżącej kadencji, przeprowadza się w   stałych obwodach głosowania utworzonych na podstawie uchwały, o   której mowa w   ust. 1.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   w sołectwach.  


Załącznik do Uchwały Nr 140/XIX/2012
Rady Gminy Popów
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 140 XIX 2012  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Popów  


Jakub   Deska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »