| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.70.2012 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lyski

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art 40 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.)

§ 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/28/2005 Rady Gminy Lyski z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uchwała Nr XL/39/2005 Rady Gminy Lyski z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uchwała Nr XLVIII/60/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.70.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »