| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/170/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz.1591 ze zm. ) art.10 ust.1 i   2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z   2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 02.08.2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. ( M.P. 2012 nr 0   poz. 587 ) i   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 08.10.2012 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. (M.P. 2012 nr 0   poz. 743 ),  

Rada Gminy Lipowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 jak w   zał. nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XVII/86/11 Rady Gminy Lipowa z   dnia 1   grudnia 2011 r. w   sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/170/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »