| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.081.2012 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Radlin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Radlin na zasadach określonych w regulaminie.

2. Wykaz przystanków, o których mowa w ust.1 określony jest w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

3. Określa się Regulamin, korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Radlin, o treści załącznika nr 2 – stanowiącego integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Ślaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.081.2012
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 listopada 2012 r.

L.p.

Nazwa ulicy

Nazwa przystanku

Numer drogi gminnej

Numer przystanku

1.

Mariacka

Radlin boisko

530 006S

01

2.

Mariacka

Radlin boisko

530 006S

02


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.081.2012
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 27 listopada 2012 r.

1. Udostępnienie operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie zgody wydanej w formie pisemnej przez Miasto Radlin.

2. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z przyjętym, opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.

3. Zabrania się korzystania z przystanków komunikacyjnych w celu przerw technicznych lub wynikających z czasu pracy kierowcy.

4. Pojazdy winny zatrzymywać się w zatoce autobusowej, tak aby umożliwić pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie. Miejsce w zatoce należy zajmować w taki sposób, by umożliwić korzystanie z niej innym pojazdom wykonującym przewozy osób.

5. W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.

6. Miasto Radlin poinformuje w terminie 3 dni roboczych operatora lub przewoźnika o ograniczeniach, o których mowa w ust.5.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »