| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała NR III/12/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/264/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 15 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

§ 8. został ujęty w regulaminie wewnętrznym dotyczącym pracy zespołu interdyscyplinarnego w Sławkowie w zakresie zgłaszania przypadków przemocy i dokumentowania zastosowania prowadzonej procedury. Monitoring jest ściśle związany ze sprawozdawczością przedkładaną przez przewodniczącego zespołu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »