| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1, art. 22 , art. 40 ust. 2   pkt 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011r. Nr 97, poz. 1172, z   późn.zm.)  

RADA GMINY CHYBIE u   c h w   a l a   :  

§   1.   W Statucie Gminy Chybie stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/41/03 Rady Gminy Chybie z   dnia 29 sierpnia 2003r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chybie (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Rady Gminy Chybie z   dnia 1   kwietnia 2008r., Dz. Urz. Woj. Śl. z   dnia 29 maja 2008r. Nr 98, poz. 2018), zmienionym uchwałą Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Chybie z   dnia 11 września 2012 r. w   § 5   skreśla się ust. 1   i 2.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chybie.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »