| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/103/2012 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art.211, art. 212 i   art. 233 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami)  
Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Zwiększa się dochody budżetu gminy o   kwotę   745 976,00 zł   , to jest z   kwoty   11 155 804,10 zł  

do kwoty   11 901 780,10 zł   , w   tym:  

1.   zwiększa się dochody majątkowe o   kwotę   700 000,00 zł   , to jest z   kwoty   707 836,00 zł   do kwoty  

1 407 836,00 zł   , z   tego:  

w dziale 926 - Kultura fizyczna  

rozdz. 92695 - Pozostała działalność  

§ 6260 - Dotacje otrzymane z   państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów  

realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   o kwotę 700 000,00 zł  

dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w   Jejkowicach ze środków Funduszu Rozwoju  

Kultury Fizycznej (zgodnie z   podpisaną umową)  

2.   zwiększa się dochody bieżące o   kwotę   45 976,00 zł   , to jest z   kwoty   10 447 968,10 zł   do kwoty  

10 493 944,10 zł   , z   tego:  

w dziale 758 - Różne rozliczenia  

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  

§ 2920 - Subwencje ogólne z   budżetu państwa   o kwotę 45 976,00 zł  

zgodnie z   pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z   dnia 23 listopada 2012 roku  

§   2.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o   kwotę   745 976,00 zł   , to jest z   kwoty   11 038 201,10 zł  

do kwoty   11 784 177,10 zł   , w   tym:  

1.   zwiększa się wydatki bieżące o   kwotę   22 976,00 zł   , to jest z   kwoty   9 496 103,10 zł  

do kwoty   9 519 079,10 zł  

2.   zwiększa się wydatki majątkowe o   kwotę   723 000,00 zł   , to jest z   kwoty   1 542 098,00 zł  

do kwoty   2 265 098,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa  

Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/103/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »