| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 374/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 grudnia 2012r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Żarnowcu w okręgu wyborczym nr 2

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 i   z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i     art. 16 ust. 2a i   3 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889 oraz z   2012 r. poz. 1399), w   związku z   uchwałą Nr XXV/128/2012  Rady Gminy w   Żarnowcu z   dnia 17 grudnia  2012 r. w   sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pana Wiesława Kurpisia przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy w   Żarnowcu w   dwumandatowym okręgu wyborczym nr 2.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie  wybierany 1   radny.    

§   3.   Wybory  zostaną  przeprowadzone w   dniu 10 marca 2013 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą  realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.     Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 374/12 Wojewody Śląskiego z   dnia 24 grudnia 2012   r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY  
do wyborów uzupełniających   do Rady Gminy w   Żarnowcu w   okręgu wyborczym nr 2  

 

Termin wykonania czynności wyborczej*)    

Treść czynności    

1    

2    

do   05.01.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w   Żarnowcu w   okręgu wyborczym nr 2,    

do   19.01.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   granicach i   numerze okręgu wyborczego oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Żarnowcu,    
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Częstochowie o   utworzeniu komitetów wyborczych oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w   okręgu nr 2,    
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Żarnowcu,    

do   24.01.2013   r.    

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Częstochowie Gminnej Komisji Wyborczej w   Żarnowcu,    

do   08.02.2013   r. (do godziny 24 00 )    

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Żarnowcu list kandydatów na radnego w   okręgu wyborczym nr 2,    

do   15.02.2013   r.    

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3     w Woli Libertowskiej,    

do   17.02.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3,    

do   18.02.2013   r.    

- nadanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Żarnowcu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na   radnego,    

do   23.02.2013   r.    

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Żarnowcu zawierającego numery list i   dane o   kandydatach na radnego zarejestrowanych w   okręgu wyborczym nr 2,    

do   24.02.2013   r.    

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Żarnowcu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3   w Woli Libertowskiej,    

do   24.02.2013   r.    

- sporządzenie spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 2   w Urzędzie Gminy w   Żarnowcu,  

do   28.02.2013   r.    

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,    
 

08.03.2013   r. o   godz.24 00

- zakończenie kampanii wyborczej,    
 

09.03.2013   r.    

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3   w Woli Libertowskiej spisu wyborców,    

10.03.2013   r.   w godz.8:00–22:00    

- głosowanie  
 

*) Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.  

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

N Dorfina – niezależni doradcy finansowi

Doradcy finansowi N Dorfina

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »