| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/248/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art.42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:  

§   1.   1.   W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Świerklańcu zmienia się treść §   1, który po zmianie otrzymuje brzmienie:  

§   1.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Świerklańcu jest podmiotem leczniczym niebędacym przedsiębiorcą działającym w   formie Zakładu Opieki Zdrowotnej zwanym dalej Zakładem. Zakład ten prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Świerklańcu - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. .

2.   Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Cyl

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »