| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/231/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/175/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1   oraz art. 44 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998   r. o   samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.   U. z   2011 r., Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Cieszyńskiego  

uchwala:  

§   1.  

W załączniku do Uchwały nr XXII/175/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z   dnia 29 maja 2012 r. w   sprawie szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, opublikowanym w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   dnia 19 lipca 2012r. poz.2872 wprowadza się poniższą zmianę:  

§   3.  

ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   W przypadku gdy kryterium dochodowe osoby zobowiązanej przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, na jej wniosek lub z   urzędu, stosuje się kryteria umarzania opłaty w   części - wskazane poniżej:  

W   przypadku pobytu dziecka w   rodzinie zastępczej:  

1)   łaczny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 151% do 450% kryterium dochodowego – umorzeniew wysokości do 100% należnej opłaty  

2)   łączny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 451% do 550% kryterium dochodowego – umorzenie w   wysokości do 95 % należnej opłaty  

3)   łączny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 551% do 600% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 90% należnej opłaty  

4)   łączny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 601% do 900% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 80% należnej opłaty  

W   przypadku pobytu dziecka w   pieczy instytucjonalnej:  

a)   łączny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 151% do 450% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 100% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej,  

b)   łaczny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 451% do 650% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 98% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej,  

c)   łaczny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 651% do 800% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 95% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej,  

d)   łączny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 801% do 950% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 90% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka  

e)   łaczny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 951% do 1200% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 85% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

f)   łaczny dochód w   rodzinie osoby zobowiązanej do opłaty od 1201% do 1600% kryterium dochodowego – umorzenie opłaty w   wysokości do 75% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§   2.  

Pozostałe zapisy pozostawić bez zmian.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego  


Stanisław   Kubicius

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »