| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 219/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 28 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów oraz określenia zasad jego przyznawania

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 5, 6, 8, 9   i 10 oraz art. 18 ust. 2   pkt. 14a, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   pózn. zm.)  

Rada Miejska w   Kaletach  
uchwala:  

§ 1.  

W § 1   załącznika do uchwały Nr 183/XXIV/2008 Rady Miejskiej w   Kaletach z   dnia 2   września 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:  

1)   ust. 2   otrzymuje brzmienie: „Począwszy od 1   września 2012 r. stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów i   studentów zamieszkałych na terenie miasta Kalety, których zdolności i   zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub program studiów i   którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi udziałem w   konkursach (olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego";  

2)   dodaje się ust. 3   o następującym brzmieniu: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane uczniom lub studentom, którzy osiągnęli sukcesy w   konkursach lub olimpiadach na szczeblach innych niż wymienionych w   ust. 2”.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kaletach  


inż.   Eugeniusz   Ptak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »