| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/6/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

1. Kwartalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

a) za I kwartał do 10 kwietnia danego roku rozliczeniowego

b) za II kwartał do 10 lipca danego roku rozliczeniowego

c) za III kwartał do 10 października danego roku rozliczeniowego

d) za IV kwartał do 10 stycznia kolejnego roku po roku rozliczeniowym

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn stawki opłaty ustalonej w odrębnej uchwale, liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ilości miesięcy.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa zgodnie z ust. 1 pkt c 10 października 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001 w Banku Spółdzielczym w Tychach, Oddział Bieruń lub w kasie Urzędu Miasta, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń (I piętro pok. 17).

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż od 01.07.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »