| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/184/12 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm),

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gierałtowice, na których zamieszkują mieszkańcy, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał (miesiące: styczeń, luty i marzec) do 31 marca danego roku,

2) za II kwartał (miesiące kwiecień, maj, czerwiec) do 30 czerwca danego roku,

3) za III kwartał (miesiące lipiec, sierpień, wrzesień) do 30 września danego roku,

4) za IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała Rady Gminy Gierałtowice.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 30 września 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

4. Opłaty o jakich mowa w ust. 1 i 3 wnoszone są przez właścicieli nieruchomości o jakich mowa
w ust. 1 bez wezwania.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy:

1. bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Gierałtowicach;

2. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »