| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/347/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. z   2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (j.t. z   2004 r., Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala co następuje :  

§   1.   Ustala się plan sieci szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez Miasto Racibórz, stanowiący załączniki Nr 1   i Nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   1.   Traci moc uchwała Nr XL/615/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 31 marca 2010 r. w   sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez Miasto Racibórz.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Plan sieci szkół podstawowych i   gimnazjów w   Mieście Racibórz uchwalano w   marcu i   sierpniu 2010 r. Z   dniem 31 sierpnia 2011 r. zlikwidowana została Szkoła Podstawowa Nr 6   w Raciborzu przy ul. Makuszyńskiego 1. Od 1   września 2011 r. szkołą obwodową dla uczniów z   dzielnicy Sudół, stała się Szkoła Podstawowa Nr 18 w   Raciborzu przy ul. Ocickiej 52.  
Ponadto w   ostatnich trzech latach w   Raciborzu powstały dwie nowe ulice : Agaty i   Koszalińska. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/347/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   sieć SP 2012  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/347/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   sieć G 2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »