| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 575/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 489/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w Sosnowcu

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 489/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w Sosnowcu, w Załączniku Nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule II.1. Jednostka organizacyjna: Poradnie i działy „Zagórze”, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne, pkt 26 otrzymuje brzmienie:

26) Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej oraz transportu sanitarnego I;;

2) w tytule II.2. Jednostka organizacyjna: Poradnie i działy „Centrum”, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne, po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

17) Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego II..

§ 2. Pozostałe zapisy Załącznika Nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Tomasz Bańbuła

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »