| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/359/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie:

-               art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami),

-               art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami),

-               art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami),

-               art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami),

-               art. 28 § 4 i art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w miejscowościach: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice, Dębieńsko i Leszczyny.

2. Do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 2.

Na inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wyznacza się następujące osoby:

Jolanta Szejka dla sołectwa Bełk,

Mirosław Król dla sołectwa Książenice,

Ewa Strzoda dla sołectwa Palowice,

Teresa Dyrbuś dla sołectwa Przegędza,

Stanisław Breza dla sołectwa Stanowice,

Ryszard Bluszcz dla sołectwa Szczejkowice,

Adam Malik dla dzielnicy Dębieńsko,

Damian Siwica dla dzielnicy Leszczyny.

§ 3.

Ustala się wynagrodzenia:

dla osób lub sołtysów pełniących obowiązki inkasenta w wysokości 4% kwoty zainkasowanej;

dla sołtysów pełniących obowiązki inkasenta i dostarczających za pokwitowaniem decyzje podatkowe w wysokości 6% kwoty zainkasowanej.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLII/510/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 226, poz. 4518 z późniejszymi zmianami).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej ”Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach i dzielnicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »