| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/7/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Bieruń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust.2 pkt 3,art. 41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1b i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia.

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta Bierunia bonifikaty od ceny rynkowej lokalu, w tym ceny udziału w prawie własności gruntu lub w przypadku, gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego .

2. Ustala się stawki bonifikaty w wysokości:

- 50 % w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;

- 25 % w przypadku ratalnej zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

§ 2

Nie podlegają zbyciu lokale na rzecz najemców w odniesieniu do których w okresie 5 lat przed zbyciem występuje jedna z poniższych okoliczności:

a) mieli umorzone należności za zaległości czynszowe,

b) mieli zaległości czynszowe, które przekroczyły wysokość 6-cio miesięcznego czynszu,

c) zalegają z tytułu należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela,

d) posiadają spółdzielcze prawo do lokalu,

e) są właścicielami nieruchomości mieszkalnych.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr IV/3/2009 r. Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.04.2009 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Bieruń.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major


Uzasadnienie

1. Obowiązująca uchwała Nr IV/3/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.04.2009 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bieruń zawierała w treści  udzielenie bonifikaty zgodnie z postanowieniami art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wysokość tej bonifikaty każdorazowo ustalana była Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

2. W związku z nowelizacją w/w ustawy, to w uchwale określa się w szczególności warunki udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych. Zapewni to organowi stanowiącemu możliwość podejmowania uchwał o charakterze generalnym oraz swobodę w kształtowaniu przedmiotowego zakresu uchwały, w tym w ustaleniu szczegółowych warunków przyznawania bonifikat.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »