| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad z ich korzystania dla wszystkich operatorów i przewoźników, których właścicielem jest Gmina Jeleśnia

Na podstawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz  warunków i zasad z ich korzystania dla wszystkich operatorów i przewoźników, których właścicielem jest Gmina Jeleśnia.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.),w związku z art.15 ust.1, pkt.6 w związku z ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz.13) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje :

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Jeleśnia, których właścicielem jest Gmina Jeleśnia, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników, których właścicielem Gmina Jeleśnia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie, w terminie 14dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/177/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 11 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/177/2012
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jeleśnia, których właścicielem  lub zarządzającym jest Gmina Jeleśnia

Lp.

Sołectwo

Nazwa

Uwagi

1.

Mutne

Mutne

Obustronny

2.

Jeleśnia

Jeleśnia PKP

Obustronny

3.

Jeleśnia

Jeleśnia Policja

Obustronny

4.

Jeleśnia

Jeleśnia Skrzyżowanie

Obustronny

5.

Jeleśnia

Jeleśnia Rynek

Obustronny

6.

Jeleśnia

Jeleśnia k/Figi

Obustronny

7.

Jeleśnia

Jeleśnia Apena

Obustronny

8.

Krzyżowa

Krzyżowa 1

Obustronny

9.

Krzyżowa

Krzyżowa Szkoła

Obustronny

10.

Krzyżowa

Krzyżowa Skrzyżowanie

Obustronny

11.

Korbielów

Korbielów Szkoła

Obustronny

12.

Korbielów

Korbielów  PTTK

Obustronny

13.

Korbielów

Korbielów  Kamienna

Obustronny

14.

Korbielów

Korbielów  Granica RP

Obustronny

15.

Krzyżówki

Krzyżówki 1

Obustronny

16.

Krzyżówki

Krzyżówki 2

Obustronny

17.

Krzyżówki

Krzyżówki 3

Obustronny

18.

Przyborów

Przyborów 1

Obustronny

19.

Przyborów

Przyborów Spółdzielnia

Obustronny

20.

Przyborów

Przyborów Szkoła

Obustronny

21.

Przyborów

Przyborów Moczarki

Obustronny

22.

Pewel Wielka

Pewel Wielka  1

Obustronny

23.

Pewel Wielka

Pewel Wielka Szkoła

Obustronny

24.

Pewel Wielka

Pewel Wielka 3

Obustronny

25.

Pewel Wielka

Pewel Wielka Buławka

Obustronny

26.

Pewel Wielka

Pewel Wielka Adamki

Obustronny

27.

Pewel Wielka

Pewel Wielka Łobozówka Pętla

Obustronny

28.

Sopotnia

Sopotnia Gajka

Obustronny

29.

Sopotnia Mała

Sopotnia Mała Skrzyżowanie

Obustronny

30.

Sopotnia Mała

Sopotnia Mała OSP

Obustronny

31.

Sopotnia Mała

Sopotnia Mała 2

Obustronny

32.

Sopotnia Mała

Sopotnia Mała Kamińscy

Obustronny

33.

Sopotnia Mała

Sopotnia Mała 3

Obustronny

34.

Sopotnia Mała

Sopotnia Mała Lasek

Obustronny

35.

Sopotnia Mała

Sopotnia Mała Hulbóje

Obustronny

36.

Sopotnia

Sopotnia Ośrodek Zdrowia

Obustronny

37.

Sopotnia Wielka

Sopotnia Wielka Kamieniec

Obustronny

38.

Sopotnia Wielka

Sopotnia Wielka Średniówka

Obustronny

39.

Sopotnia Wielka

Sopotnia Wielka Wodospad

Obustronny

40.

Sopotnia Wielka

Sopotnia Wielka Kolonia

Obustronny

41.

Sopotnia Wielka

Sopotnia Wielka Kolonia

Obustronny

42.

Sopotnia Wielka

Sopotnia Wielka Kordon

Obustronny


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/177/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 11 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/177/2012
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012r

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie  Gminy Jeleśnia

1. Warunki korzystania z przystanków :

1) Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na  korzystanie z przystanków.

2) Do wniosku o zawarcie umowy z Gminą Jeleśnia na korzystanie z przystanków należy  dołączyć kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz obowiązującego rozkładu jazdy.

2. Zasady korzystania z przystanków :

1) Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jeleśnia jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków ustalana jest zgodnie z art.16 ustawy o publicznym transporcie drogowym.

2) Przystanki  służą do chwilowego zatrzymywania się w celu  wymiany pasażerów (wsiadających i wysiadających), bez możliwości  dłuższego postoju.

3) Operatorzy i przewoźnicy winni stosować się do przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowym, określających zachowanie kierowcy korzystającego z przystanków komunikacji publicznej.

4) Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do współdziałania z innymi podmiotami uprawnionymi do korzystania z przystanków  autobusowych.

5) Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy, przystankach komunikacyjnych oraz  utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

6) Korzystanie z przystanków może  zostać ograniczone, w przypadku konieczności zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (remont drogi, korzystanie z drogi w sposób szczególny, itp.). W związku z tym, przewoźnikowi nie przysługuje  żadne prawo  roszczenia.

Zabrania się bez zgody Gminy umieszczania na przystankach komunikacyjnych plakatów i ogłoszeń innych niż dotyczących rozkładów jazdy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »