| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 576/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 519/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) i   art. 7b ust. 1   i ust. 3   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz. U. z   2012 r., poz.406) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   W § 6. ust. 3   załącznika do uchwały w   miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: „3. Wysokość stypendium artystycznego uzależniona jest od wysokości środków, określonych w   uchwale budżetowej Miasta Częstochowy na dany rok, dla działu kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego. Stypendium okresowe może być przyznane w   wysokości minimalnej 200 zł brutto a   maksymalnej 500 zł brutto. Stypendium jednorazowe może być przyznane w   minimalnej wysokości 2   000,00 zł brutto a   maksymalne w   wysokości 5   000,00 zł brutto.”  

2.   W § 8   załącznika do uchwały skreśla się ust. 3.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Miłkowski

Specjalista w zakresie public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »