| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXIV.7.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Krzyżanowice na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art. 12 § 2, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późniejszymi zmianami) – na wniosek Wójta Gminy Krzyżanowice

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Krzyżanowice na 7 stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemuw Katowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Krzyżanowice oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXIV.7.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Podział Gminy Krzyżanowice na stałe obwody głosowania

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Tworków

Centrum Kultury
w Tworkowie
ul. Zamkowa 48

2

Sołectwo Krzyżanowice,
Przysiółek Łapacz i Sołectwo Roszków

Sala Narad Urzędu Gminy
w Krzyżanowicach
ul. Główna 5

3

Sołectwo Zabełków

Szkoła Podstawowa
w Zabełkowie
ul. J. Rymera 7

4

Sołectwa: Bieńkowice i Bolesław

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Bieńkowicach
ul. Szkolna 1

5

Sołectwa: Owsiszcze, Nowa Wioska
i Osada Wydale

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Owsiszczach
ul. Szkolna 1

6

Sołectwo Rudyszwałd

Przedszkole
w Rudyszwałdzie
ul. Główna 31

7

Sołectwo Chałupki

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Chałupkach
ul. Szkolna 7


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania.

Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3.000 mieszkańców.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

Zaproponowany podział gminy na obwody głosowania zgodny jest z obowiązującymi przepisami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »