| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/370/13 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt w Żłobku utworzonym przez Gminę Bobrowniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku jednoczesnego korzystania z usług Żłobka przez więcej niż jedno dziecko opłata za pobyt w Żłobku przez drugie i każde następne dziecko wynosi 70% stawki określonej w odpowiedniej uchwale Rady Gminy Bobrowniki.

§ 2. Opłaty nie pobiera się w przypadku korzystania ze Żłobka przez dzieci z domu dziecka oraz z rodzin zastępczych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/137/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 08 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka utworzonego przez Gminę Bobrowniki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »