| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 626/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy

Na podstawie art. 114 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.) w   związku z   art. 92 ust. 1   pkt 1   oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Środki finansowe na utrzymanie dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługują w   2013 r. w   zryczałtowanej kwocie 900,00 zł miesięcznie.  

2.   Środki finansowe na utrzymanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o   niepełnosprawności lub orzeczeniem o   znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w   placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługują w   2013 r. w   zryczałtowanej kwocie 1   100,00 zł miesięcznie.  

3.   Ust. 1   i 2   ma zastosowanie do zryczałtowanych kwot na utrzymanie dziecka w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, począwszy od dnia 1   stycznia 2013 r.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »