| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 624/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 483/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 217)

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 483/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej  pod nazwą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu wprowadzić zmianę:

- w Statucie samodzielnego publicznego zakładowi opieki zdrowotnej  pod nazwą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu w § 12 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

2. . Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Prezydent Miasta Sosnowca..

§ 2. Pozostałe zapisy Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  pod nazwą Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »