| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie miany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013

Na podstawie:  

-   art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit „c”, d) i   i), art. 61 ust 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

-   art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy w   Ślemieniu  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Zwiększyć plan dochodów gminy z   kwoty 13 494 198,00zł do kwoty 14 119 515,00zł tj. o   kwotę 625 317,00 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Zwiększyć plan wydatków gminy z   kwoty 14 651 274,00zł do kwoty 15 423 591,00zł tj. o   kwotę 772 317,00zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

1.   Określa się planowany deficyt budżetu w   kwocie 1   304 076,00zł  

2.   Źródłem pokrycia deficytu są przychody budżetu gminy z   następujących źródeł:  

-   kredyt w   wysokości 1   257 076,00zł,  

-   wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w   tym wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 47 000,00zł.  

§ 4.  

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w   kwocie 2   247 000,00zł z   następujących tytułów:  

-   z zaciągniętych kredytów w   kwocie: 2   200 000,00zł,  

-   z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w   tym wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 47 000,00zł.  

§ 5.  

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w   kwocie 942 924,00zł z   następujących tytułów:  

-   z zaciągniętych kredytów w   kwocie: 875 924,00 zł  

-   z zaciągniętych pożyczek w   kwocie: 67 000,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały  

§ 6.  

Określa się limit zobowiązań:  

-   z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00zł,  

-   na finansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie 1   304 076,00zł,  

-   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu pożyczek i   kredytów w   kwocie 942 924,00zł,  

§ 7.  

Skorygować treść Tabeli Nr 1a do uchwały budżetowej na 2013 r. pt. „Dochody związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w   2013 roku„ w   sposób jak w   załączniku Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§ 8.  

Skorygować treść Tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej na 2013 r. pt. „Wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w   2013 roku„ w   sposób jak w   załączniku Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§ 9.  

Skorygować treść Tabeli Nr 4   do uchwały budżetowej na 2013 r. pt. „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w   2013r.„ w   sposób jak w   załączniku Nr 6   do niniejszej uchwały.  

§ 10.  

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:  

1.   Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00 zł,  

2.   Zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w   wysokości 1   257 076,00zł,  

3.   Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 942 924,00zł.  

§ 11.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.  

§ 12.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty i   podlega publikacji.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Micor

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/186/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zal1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/186/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

zal2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/186/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

zal3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/186/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

zal4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/186/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

zal5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/186/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

zal6  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »