| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 223/XXVIII/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie nadania nazw ulic drogom w Ostrowach nad Okszą

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13, art. 40, 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 8 pkt.1 i 1”a” ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.[2]) ) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwy ulic drogom w miejscowości Ostrowy nad Okszą:

1) Ks. Leona Pawłowskiego - droga ewidencyjna nr D-297, karta mapy nr 3, położona prostopadle do ul. Lipowej i Sportowej,

2) Ks. Kazimierza Sowały - droga ewidencyjna nr D-503, karta mapy nr 3, położona równolegle do ul. Lipowej i Sportowej,

3) Michała Wołodyjowskiego - droga ewidencyjna nr D-548, karta mapy nr 4, położona prostopadle do ul. Zadwornej,

4) Jana Skrzetuskiego - droga ewidencyjna nr D-779, karta mapy nr 4, położona prostopadle do ul. Zadwornej,

5) Jana Onufrego Zagłoby - droga ewidencyjna nr D-602, karta mapy nr 4, położona równolegle do ul. Zadwornej,

6) Danusi - droga ewidencyjna nr D-613, karta mapy nr 4, położona równolegle do ul. Zadwornej,

7) Andrzeja Kmicica - droga ewidencyjna nr D-624, karta mapy nr 4, położona równolegle do do ul. Zadwornej,

8) Jagienki - droga ewidencyjna nr D-635, karta mapy nr 4, położona równolegle do ulicy Zadwornej,

9) Zawiszy Czarnego - droga ewidencyjna nr D-646, karta mapy nr 4, położona równolegle do ul. Zadwornej,

10) Oleńki - droga ewidencyjna nr D-657, karta mapy nr 4, położona równolegle do ul. Zadwornej,

11) Juranda ze Spychowa - droga ewidencyjna nr D-668, karta mapy nr 4, położona równolegle do ul. Zadwornej,

12) Basieńki - droga ewidencyjna nr D-679, karta mapy nr 4 położona równolegle do ul. Zadwornej,

13) Ignacego Dobosza - droga ewidencyjna nr D-3859, karta mapy nr 5, położona prostopadle do ul. Tęczowej,

14) Mietodła - droga ewidencyjna nr D-900, karta mapy nr 5, położona równolegle do ul. Zadwornej,

15) Piotra Wróbla - droga ewidencyjna nr D-901, karta mapy nr 5, położona prostopadle do ul. Zadwornej,

16) Wołyńska - droga ewidencyjna nr D-3005, karta mapy nr 21, położona równolegle do ul. Ogrodowej,

17) Kleśniana - droga ewidencyjna nr D-3025, karta mapy nr 21, położona prostopadle do ul. Ogrodowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965 i 1256 i 1445.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »