| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 255(XXXV)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6k ust. 1, 3, 4 w związku z art. 6j ust. 2a ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 z późniejszymi zmianami)Rada  Gminy  Poraju c h w a l a,     co następuje:

§ 1. .

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 2. .

1. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej jest zróżnicowana i wynosi w zależności od ilości osób:

a) 1 osoba                            – 7 zł/osoba,

b) 2 osoby              –   6,50 zł/osoba,

c) 3 osoby              – 6 zł/osoba,

d) 4 osoby              – 5 zł/osoba,

e) 5 osób i powyżej – 4 zł/osoba.

2. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej:

a) 1 osoba              – 14 zł/osoba,

b) 2 osoby              – 13 zł/osoba,

c) 3 osoby              – 12 zł/ osoba,

d) 4 osoby              – 10 zł/osoba,

e) 5 osób i powyżej – 8 zł/osoba.

3. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej wynosi 6 zł/osoba.

4. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej wynosi 12 zł/osoba.                                                                                   

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik:

a) 80l              - 14 zł,

b) 120l              - 16 zł,

c) 140l              - 18 zł,

d) 240l              - 26 zł,

e) 770l              - 55 zł,

f) 1100l              - 80 zł,

g) 7 m3              -650 zł.

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

a) 80l              - 25 zł,

b) 120l              - 28 zł,

c) 140l              - 30 zł,

d) 240l              - 40 zł,

e) 770l              - 120 zł,

f) 1100l              - 170 zł,

g) 7 m3              - 1000 zł.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 4 ust. 1 lub 2.

4. Obowiązek wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 3 dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali domek letniskowy jest od maja do września.

5. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 245(XXXIV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »