| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DCZ.880 - 6/2/2013 Komisarza Wyborczego w Częstochowie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 212 z późn. zm.[2]) ) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, po rozpoznaniu wniosku mieszkańców miasta i gminy Koniecpol z dnia 16 kwietnia 2013 r. o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji,

postanawiam, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji.

§ 2. Datę referendum wyznacza się na niedzielę 9 czerwca 2013 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik nr 1 do postanowienia.

§ 4. 1. Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol przed upływem kadencji:

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, koloru białego;

2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr 2 do postanowienia.

§ 5. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol przed upływem kadencji:

1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru białego;

2) sporządzana jest w formacie A5, ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 40 mm;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg;

4) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy "TAK" i "NIE", a z lewej strony kratek te same wyrazy zapisane alfabetem Braille'a.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, określa załącznik nr 3 do postanowienia.

§ 6. 1. Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji:

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, koloru białego;

2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A4;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr 4 do postanowienia.

§ 7. 1. Nakładka na kartę do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji:

1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru białego;

2) sporządzana jest w formacie A4, ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 40 mm;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg;

4) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy "TAK" i "NIE", a z lewej strony kratek te same wyrazy zapisane alfabetem Braille'a.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, określa załącznik nr 5 do postanowienia.

§ 8. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Koniecpol.

Komisarz Wyborczy w Częstochowie


Tomasz Pidzik


Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 6/2/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI

związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu

Termin wykonania czynności referendalnej *)

Treść czynności referendalnej

do 2 maja 2013 r.

- ogłoszenie w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie do publicznej wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, na terenie miasta i gminy Koniecpol postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji,

do 10 maja 2013 r.

- podanie do wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej do głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie kandydatów na członków komisji do spraw referendum,

do 15 maja 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Koniecpolu,

do 19 maja 2013 r.

- sporządzenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie obwodowych komisji do spraw referendum,
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym ewentualnie zamiaru głosowania przy pomocy nakładki na kartę do głosowania
sporządzonej  w alfabecie Braille’a,

do 26 maja 2013 r.

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,

do 30 maja 2013 r.

- składanie wniosków do Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

7 czerwca 2013 r. o godz . 24 00

- zakończenie kampanii referendalnej,

8 czerwca 2013 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,

9 czerwca 2013 r.
godz. od 7 00 do 21 00

- głosowanie

*)Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.


Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 6/2/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 6/2/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 6/2/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 6/2/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 134, poz. 777, Nr 147 poz.881 i z 2013 r. poz.153.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ołoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 849, poz.951, poz. 1529.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »