| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DCZ.880 - 6/2/2013 Komisarza Wyborczego w Częstochowie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 212 z późn. zm.[2]) ) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, po rozpoznaniu wniosku mieszkańców miasta i gminy Koniecpol z dnia 16 kwietnia 2013 r. o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji,

postanawiam, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji.

§ 2. Datę referendum wyznacza się na niedzielę 9 czerwca 2013 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik nr 1 do postanowienia.

§ 4. 1. Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol przed upływem kadencji:

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, koloru białego;

2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr 2 do postanowienia.

§ 5. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol przed upływem kadencji:

1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru białego;

2) sporządzana jest w formacie A5, ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 40 mm;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg;

4) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy "TAK" i "NIE", a z lewej strony kratek te same wyrazy zapisane alfabetem Braille'a.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, określa załącznik nr 3 do postanowienia.

§ 6. 1. Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji:

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, koloru białego;

2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A4;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr 4 do postanowienia.

§ 7. 1. Nakładka na kartę do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji:

1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru białego;

2) sporządzana jest w formacie A4, ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 40 mm;

3) posiada ścięty pod kątem 45oprawy górny róg;

4) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy "TAK" i "NIE", a z lewej strony kratek te same wyrazy zapisane alfabetem Braille'a.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, określa załącznik nr 5 do postanowienia.

§ 8. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Koniecpol.

Komisarz Wyborczy w Częstochowie


Tomasz Pidzik


Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 6/2/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI

związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu

Termin wykonania czynności referendalnej *)

Treść czynności referendalnej

do 2 maja 2013 r.

- ogłoszenie w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie do publicznej wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, na terenie miasta i gminy Koniecpol postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji,

do 10 maja 2013 r.

- podanie do wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej do głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie kandydatów na członków komisji do spraw referendum,

do 15 maja 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Koniecpolu,

do 19 maja 2013 r.

- sporządzenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie obwodowych komisji do spraw referendum,
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym ewentualnie zamiaru głosowania przy pomocy nakładki na kartę do głosowania
sporządzonej  w alfabecie Braille’a,

do 26 maja 2013 r.

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,

do 30 maja 2013 r.

- składanie wniosków do Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

7 czerwca 2013 r. o godz . 24 00

- zakończenie kampanii referendalnej,

8 czerwca 2013 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,

9 czerwca 2013 r.
godz. od 7 00 do 21 00

- głosowanie

*)Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.


Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 6/2/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 6/2/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 6/2/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Postanowienia Nr DCZ.880 - 6/2/2013
Komisarza Wyborczego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 134, poz. 777, Nr 147 poz.881 i z 2013 r. poz.153.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ołoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 849, poz.951, poz. 1529.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »