| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 197/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 165/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) , art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art.6 ust.12, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje :

§ 1.

Paragraf 1 punkt. 1 i 2 Uchwały nr 165/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso przyjmuje brzmienie :

1. na terenie sołectwa Stara Gorzelnia przez inkasenta – Pani Justyna Grabarczyk, za wyjątkiem podatku
od środków transportowych i opłaty targowej,

2. na terenie sołectwa Nowa Gorzelnia przez inkasenta – Pani Justyna Grabarczyk, za wyjątkiem podatku
od środków transportowych i opłaty targowej.

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały nr 165/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 19 grudnia 2012 roku nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4.

1. Uchwała niniejsza podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Blachownia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »