| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/326/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z pózn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej:

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1. Przejąć z dniem 1 lipca 2015 roku od właścicieli nieruchomości obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.

§ 2. Opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości za wykonanie przejętego obowiązku wymienionego w § 1 zostaną ustalone odrębną uchwałą Rady Gminy Pawłowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XX/249/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Radu Gminy


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »