| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/326/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z pózn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej:

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1. Przejąć z dniem 1 lipca 2015 roku od właścicieli nieruchomości obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.

§ 2. Opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości za wykonanie przejętego obowiązku wymienionego w § 1 zostaną ustalone odrębną uchwałą Rady Gminy Pawłowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XX/249/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Radu Gminy


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »