| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/148/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz.U. 2012.391 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. Wprowadzić zmiany do Uchwały Nr XXV/148/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012 roku o następującej treści:

1. w § 10 po wyrazie "przez" usuwa się słowa: "właściciela nieruchomości" i zastępuje słowem: "gminę".

2. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Odpady komunalne odbierane na terenie miasta Imielin zagospodarowane będą zgodnie z zapisami "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014".

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »