| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 645/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15 (z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 217),

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala:

§ 1. 1. W Uchwale Nr 330/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15 (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następującą zmianę:

1) W Załączniku Nr 1 do Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu:

a) w tytule 3. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 9 – Sosnowiec ul. Wawel 15 dodaje się zapis w brzmieniu:

Poradnia Chorób Metabolicznych

- Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej ,

b) w tytule 4. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 10 – Sosnowiec ul. Hallera 5 dodaje się zapis w brzmieniu:

Poradnia Psychologiczna.

2. Załącznik nr 1 do Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Tomasz Bańbuła


Załącznik do Uchwały Nr 645/XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Załącznik nr 1 do Statutu ZLA w Sosnowcu
Wykaz Jednostek i Komórek Organizacyjnych ZLA w Sosnowcu

I. PRZYCHODNIE REJONOWO - SPECJALISTYCZNE:

1. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 1 – Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 19

- Poradnia Ogólna

- Poradnia D, D1

- Poradnia Kardiologiczna

- Poradnia  Neurologiczna

- Poradnia Medycyny Pracy

- Gabinet pielęgniarki środowiskowej

- Gabinet położnej środowiskowej

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Ogólnej

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni D, D1

- Punkt szczepień

2. Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna Nr 4 – Sosnowiec ul. Nowopogońska 57

- Poradnia Ogólna

- Poradnia D, D1

- Poradnia Otolaryngologiczna

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej

- Poradnia Okulistyczna

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Okulistycznej

- Poradnia Neurologiczna

- Poradnia Ginekologiczna

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Ginekologicznej

- Poradnia Chirurgii Ogólnej

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej

- Gabinet Audiometrii

- Gabinet pielęgniarki środowiskowej

- Gabinet położnej środowiskowej

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Ogólnej

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni D, D1

- Punkt szczepień

3. Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Nr 9 – Sosnowiec ul. Wawel 15

- Poradnia Ogólna

- Poradnia D, D1

- Poradnia Chirurgii Ogólnej

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej

- Poradnia Cukrzycowa

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Cukrzycowej

- Poradnia Ginekologii Dziecięcej

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Ginekologii Dziecięcej

- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

- Poradnia Kardiologiczna

- Poradnia Neurologiczna

- Poradnia Okulistyczna

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Okulistycznej

- Poradnia Okulistyczna dla Dzieci

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Okulistycznej dla Dzieci

- Poradnia Otolaryngologiczna

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej

- Poradnia Reumatologiczna

- Poradnia Endokrynologiczna

- Poradnia Skórno- Wenerologiczna

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Skórno - Wenerologicznej

- Poradnia Ginekologiczna

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Ginekologicznej

- Poradnia Schorzeń Sutka

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Schorzeń Sutka

- Poradnia Geriatryczna

- Gabinet EEG

- Gabinet USG

- Pracownia mammograficzna

- Pracownia RTG

- Gabinet rehabilitacyjny

- Gabinet audiometrii

- Pracownia badań czynnościowych kardiologicznych

- Gabinet krioterapii

- Gabinet pielęgniarki środowiskowej

- Gabinet położnej środowiskowej

- Gabinet EKG

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Ogólnej

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni D, D1

- Punkt szczepień

- Poradnia Chorób Metabolicznych

- Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

4. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 10 – Sosnowiec ul. Hallera 5

- Poradnia Ogólna

- Poradnia D, D1

- Poradnia Ginekologiczna

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Ginekologicznej

- Poradnia Neurologiczna

- Gabinet USG

- Gabinet pielęgniarki środowiskowej

- Gabinet położnej środowiskowej

- Poradnia Zdrowia Psychicznego

- Poradnia Urologiczna

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Ogólnej

- Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni D, D1

- Punkt szczepień

- Poradnia Psychologiczna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »