| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/233/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 14 maja 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Miedźna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie: art. 18, ust.2, pkt 15 i art. 40, ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15, ust. 1, pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Określa się przystanek komunikacyjny, którego właścicielem jest Gmina Miedźna, udostępniony dla operatora i przewoźników.

Nazwa przystanku

Ulica

Status drogi

Strona L/P

Wola Osiedle

Akacjowa

gminna

L/P

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunkacyjnych określone są w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmiiny Miedźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/233/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 14 maja 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych

1. Do korzystania z przystanku komunikacyjnego, będącego własnością Gminy Miedźna uprawnieni są przewoźnicy i operatorzy wykonujący przewozy osób w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2012r., poz. 1265 z późniejszymi zmianami) i ustawy z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z późniejszymi zmianami).

2. Przystanek komunikacyjny bedzie udostępniany operatorowi i przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:

a) projekt rozkładu jazdy uwzględniajacy przystanki i czasy odjazdów z poszczgólnych przystanków,

b) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną,

c) wykaz środków transportu, którymi będą realizowane przewozy.

3. Środki transportu powinny zatrzymywać się na przystanku komunikacyjnym czołem pojazdu jak najbliżej początku zatoki przystankowej nie powodując utrudnień dla innych użytkowników.

4. Przewoźnik ma prawo do korzystania z przystanku tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy.

5. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystanku komunikacyjnym.

6. Dopuszcza się zatrzymywanie na przystanku komunikacyjnym jednocześnie kilku środków transportu, jeśli:

a) nie ograniczy to przepustowości przystanku komunikacyjnego,

b) nie spowoduje to zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu.

7. Korzystanie z przystanku jest nieodpłatne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »