| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/230/13 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały XXXVI/232/97 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 18 grudnia 1997 roku w sprawie sposobu poboru podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych na terenie Sołectwa Potępa

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 6   b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 roku o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 roku,  Nr 136,  poz. 969 ze zm.) oraz art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002 roku o   podatku leśnym (Dz. U. z   2000 roku, Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn   u c h w   a l a:  

§   1.   Wprowadzić w   uchwale Nr XXXVI/232/97 Rady Gminy Krupski Młyn z   dnia 18 grudnia 1997 roku w   sprawie sposobu poboru podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych na terenie Sołectwa Potępa następującą zmianę:  

-   w § 1   pkt. 2   otrzymuje brzmienie: „2. Inkasentem podatków, o   których mowa w   pkt. 1   wyznacza się Panią Małgorzatę Dawczak”.  

§   2.   Pozostała treść uchwały Nr XXXVI/232/1997 Rady Gminy Krupski Młyn z   dnia 18 grudnia 1997 roku w   sprawie sposobu poboru podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych na terenie Sołectwa Potępa nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »