| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/214/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 lutego 2013 roku i uchwałą Nr XXXVIII/204/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 17 i   art. 19 pkt 1   lit. B oraz pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010r., Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), uchwały Nr XXXIII/151/2008 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 24 czerwca 2008 r. w   sprawie ustalenia miejscowości, w   której pobiera się opłatę miejscową oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M. P. z   14 sierpnia 2012, poz. 587)  

Rada Miasta w   Szczyrku  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W § 1   Uchwały Nr XXXIV/162/2012 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 4   grudnia 2012 roku w   sprawie określenia inkasentów i   wysokości wynagrodzenia za inkaso w   opłacie miejscowej, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/194/2013 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 26 lutego 2013r. i   uchwałą Nr XXXVIII/204/2013 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 26 marca 2013r. po punkcie 223 dodaje się:  

224)   WKNP Sp. z   o.o. S.K.A. - Apartamenty Parkowe  

225)   Pani Paduch Jolanta - Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy „CIS”  

226)   Pan Kuc Przemysław - Hotel „Elbrus”  

2.   Odwołuje się z   uchwały:  

1)   Poz.205. Pan Gaik Sebastian - „Arka” pokoje gościnne  

2)   Poz.14. Pani Caputa Magdalena - Hotel „Elbrus”  

3)   Poz.188. Pan Wrona Artur - Pensjonat „Silveretta”  

4)   Poz.28. Pani Ewak Barbara - Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy „CIS”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego w   Szczyrku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Taraszewska

PR-imo public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »