| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/246/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś w drodze inkasa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391z późn.zm.) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Wielowieś
uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Sierotach ul. Lipowa 14 na inkasenta opłaty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % kwoty pobranych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Zmiana przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm) pozwoliła na wprowadzenie możliwości poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Zgodnie z art. 6l ust.2 w/w ustawy, przedmiotową uchwałą Rada Gminy Wielowieś zarządziła pobór opłat w drodze inkasa, wyznaczyła inkasenta oraz określiła wysokość wynagrodzenia za inkaso.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »