| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/343/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Psary

Na podstawie art 18 ust. 2   pkt. 9   lit. g, art 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1998r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz 594) Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   Przyjąć następujące zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania udziałów i   akcji w   spółkach prawa handlowego przez Gminę Psary:  

1) Wójt Gminy Psary jest upoważniony do wnoszenia wkładów oraz obejmowania i   nabywania udziałów i   akcji w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   danym roku budżetowym.  

2) Wnoszenie wkładów może nastąpić w   formie gotówki lub aportu, przy czym wniesienie jako wkładu niepieniężnego prawa własności rzeczy ruchomych lub prawa własności nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a   także skorzystanie z   pierwszeństwa nabycia udziałów i   akcji wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Psary.  

3) Wartość wkładu niepieniężnego Wójt Gminy Psary określa na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.  

4) Wójt Gminy Psary może wnosić wkłady oraz obejmować, nabywać udziały i   akcje w   spółkach prawa handlowego, których przedmiotem działalności jest realizacja zadań będących zadaniami o   charakterze użytku publicznego, zadaniami własnymi gminy, zadaniami zleconymi lub powierzonymi gminie na podstawie stosownych przepisów.  

§   2.   1) Zbywanie przez Wójta Gminy Psary udziałów i   akcji w   spółkach prawa handlowego, w   których gmina posiada akcje lub udziały, może nastąpić w   trybie określonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Zbycie udziałów lub akcji wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Psary.  

2) Zbycie udziałów lub akcji następuje w   trybie rokowań na podstawie publicznego zaproszenia. Udziały lub akcje przed zbyciem będą wyceniane przez uprawnione podmioty, w   celu ustalenia ceny zbycia, stanowiącej podstawę rokowań.  

3) Wójt Gminy Psary będzie stosować postanowienia zawarte w   pkt. 2. ile nie stoją one w   sprzeczności z   umowami bądź statutami spółek, w   których Gmina Psary posiada akcje lub udziały oraz przepisami prawa.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Gałka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »