| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 201/XXVIII/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 70 poz. 473 z 2007r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 50 metrów od:

1) placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,

2) obiektu kultu religijnego, kościołów, kaplic, domów modlitwy.

2. Pomiaru dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od drzwi wejściowych obiektów chronionych określonych w ust. 1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku, gdy obiekty są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się  najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu od wejścia na teren posesji chronionej do wejścia na teren sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/288/97 Rady Gminy Świerklany z dnia 29 lipca 1997r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »