| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34.259.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2013r., poz.594) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2013r.  

 

Dz.  

Rozdz.  

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

7.954  

7.954  

754  

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

7.954  

7.954  

 

75412  

Ochotnicze Straże Pożarne  

7.954  

7.954  

 

 

- wydatki bieżące  

7.954  

7.954  

 

 

w tym;wydatki jednostek budżetowych - 7.954  
- z   tego; związane z   realizacją ich statutowych zadań -7.954  

 

 

 

 

- dotacja na zadania bieżące  

7.954  

 

§   2.   Załącznik do uchwały budżetowej stanowiący dotacje z   budżetu gminy na 2013 rok dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 34.259.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Dotacje z   budżetu gminy na 2013 rok dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Dotacja celowa na zadanie bieżące  

851  

85154  

69.000  

754  

75412  

7.954  

O G Ó Ł E M  

 

76.954  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »