| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/220/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594), oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:

§ 1. 1.               Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej z góry bez wezwania , w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1)               za I kwartał do 31 stycznia danego roku;

2)               za II kwartał do 30 kwietnia danego roku;

3)               za III kwartał do 31 lipca danego roku;

4)               za IV kwartał do 31 października danego roku.

2.               Wysokość stawki, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3.               Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 31 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łękawica, który zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty lub wpłacać w kasie Urzędu Gminy Łękawica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/172/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Bronisław Stachura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »