| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.049.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Miejska w Radlinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat (brutto), obowiązujące na terenie Miasta Radlin za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

a) pojemniki 110 l i 120 l (0,10m3i 0,12 m3) - 26,00 zł,

b) pojemnik 240 l (0,24 m3) - 42,00 zł,

c) pojemnik 1100 i (1,1 m3) - 94,00 zł,

2) w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w§1 ust. 1, określa się w wysokości:

a) pojemniki 110 l i 120 l (0,10m3i 0,12 m3) - 24,00 zł,

b) pojemnik 240 l (0,24 m3) - 39,00 zł,

c) pojemnik 1100 i (1,1 m3) - 90,00 zł.

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty (brutto) za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości 26,00 zł za 1 m3.

§ 3. Traci moc uchwała Nr BRM-0150/XVII/142/2008 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »