| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.054.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz .U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem
nr 1 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 237 578,88 zł

w tym:

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 195 291,98 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność”

+ 75 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

+ 1 890,53 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna” / Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania

+ 33 068,40 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna”

+ 19 472,77 zł

- zwiększenie w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

+ 3 085,70 zł

- zwiększenie w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

+ 50 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

+ 9 363,18 zł

- zwiększenie w dziale 852 „Pomoc społeczna”

+ 3 411,40 zł

dochody majątkowe

zwiększenie o kwotę + 42 286,90 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna” / Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania

+ 42 286,90 zł


§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 938 500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

zwiększenie o kwotę +259 260,06 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

+ 150 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”

− 18 538,40 zł

- zmniejszenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

+ 45 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

− 1 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola”

+ 1 000,00 zł

- zwiekszenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność”/ Lepszy start na przyszłość

+ 14 260,06 zł

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

+ 18 538,40 zł

- zwiększenie w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

+ 50 000,00 zł

wydatki majątkowe

zwiększenie o kwotę + 679 239,94 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”/
ul. Wieczorka przebudowa

− 100 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”/
ul. Wańkowicza - Wrzosowa boczna 58

+ 5 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”/ Przebudowa ul. Matejki

− 150 000,00 zł


- zmniejszenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność”/ Lepszy start na przyszłość

− 14 260,06 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”/ ul. Spacerowa odwodnienie

− 245 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”/ Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mariackiej, Hubalczyków i Rybnickiej

+ 145 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność”/ Budowa garażu UM

+ 28 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92116 „Biblioteki”/ Modernizacja budynku Biblioteki głównej w Radlinie - wkład własny

+ 10 500,00 zł

- zwiększenie w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”/ Boisko Mariacka

+ 1 000 000,00 zł

§ 3. Wprowadza się w uchwale budżetowej §16 "Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków bieżącego roku".

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.054.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.054.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.054.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.054.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »