| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Zmienić uchwałę nr XXIII/287/2012 z dnia 18 października 2012r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów, zmienioną uchwałą nr XXIII/308/2012 z dnia 20 grudnia 2012r., w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/287/2012 z dnia 18 października 2012r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów, w ten sposób że:

1) w § 2 - ustęp 9 otrzymuje brzmienie:„Odpady zbierane selektywnie, w tym odpady biodegradowalne, nie powinny być zanieczyszczone innymi odpadami”,

2) w § 3 ust. 5 - w punkcie 3 po wyrazach: „kontenerów odpowiednio oznakowanych”dodaje się wyrazy:„w tym na terenach Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych:”.                                         

§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, oraz stronie internetowej Gminy Skoczów i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »