| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Zmienić uchwałę nr XXIII/287/2012 z dnia 18 października 2012r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów, zmienioną uchwałą nr XXIII/308/2012 z dnia 20 grudnia 2012r., w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/287/2012 z dnia 18 października 2012r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów, w ten sposób że:

1) w § 2 - ustęp 9 otrzymuje brzmienie:„Odpady zbierane selektywnie, w tym odpady biodegradowalne, nie powinny być zanieczyszczone innymi odpadami”,

2) w § 3 ust. 5 - w punkcie 3 po wyrazach: „kontenerów odpowiednio oznakowanych”dodaje się wyrazy:„w tym na terenach Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych:”.                                         

§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, oraz stronie internetowej Gminy Skoczów i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »