| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/377/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sławków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a , art.40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 28 ust. 1, art. 31, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1 b, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. 1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców ustalić wysokość bonifikaty od ustalonej ceny z zastrzeżeniem ust. 2:

1) 70% w odniesieniu do lokali mieszkalnych położonych w budynkach wybudowanych w latach od 1950 do 1960 roku włącznie,

2) 65% w odniesieniu do lokali mieszkalnych położonych w budynkach wybudowanych w latach od 1961 do 1970 roku włącznie,

3) 60% w odniesieniu do lokali mieszkalnych położonych w budynkach wybudowanych w latach od 1971 do 1985 roku włącznie.

2. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty wysokość bonifikaty ustala się na poziomie 50% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

§ 2. Warunkiem pozyskania bonifikaty, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 jest brak zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 94/99 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 1999r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami: Nr  278/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.,Nr XLVI/413/2002 z dnia 22 marca 2002 r., Nr V/31/03 z dnia 14 lutego 2003r.,Nr XXV/173/04 z dnia 17 września 2004r., Nr LI/353/06 z dnia 27 marca 2006r., Nr LII/378/06 z dnia 21 kwietnia 2006r.,Nr IV/24/06 z dnia 28 grudnia 2006r.,oraz uchwała 185/2000 z dnia 30 czerwca 2000r.wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami: Nr XXV/174/04 z dnia 17 września 2004r.,Nr LI/354/06 z dnia 27 marca 2006r.,Nr LII/379/06 z dnia 21 kwietnia 2006r., Nr IV/25/06 z dnia 28 grudnia 2006r. jak również uchwała Nr 277/2001 z dnia 19 stycznia 2001r. ze zmianą wprowadzoną  uchwałą Nr V/32/03 z dnia 14 lutego 2003r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sławkowie


dr inż. Marian Malicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »