reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/379/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Sławków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594) oraz z art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli łączących w ramach jednego etatu zajęcia o różnym wymiarze pensum ustala się według wzoru:
W = (x1+ x2+… xn) : [( x1: y1) + (x2:y2) +… (xn:yn)]

gdzie:

W oznacza średni tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,

x1, x2…xn − oznacza ilość godzin realizowanych przez nauczyciela w ramach danego przedmiotu, przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

y1, y2…yn − oznacza liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określoną dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela oraz w uchwałach Rady Miejskiej.

4. Obliczone pensum zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości wynoszące poniżej 0,50 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i ustalonego pensum.

6. Pensum dla nauczyciela realizującego jeden etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama