| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pierściec PLH240022

Na podstawie art. 28 ust. 5   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (Dz. U. z   2013 r. poz. 627 i   628) zarządza się, co następuje:  

§   1.   Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pierściec PLH240022, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”, położonego w   granicach gmin: Skoczów, Strumień, Chybie, Jasienica, w   powiatach: cieszyńskim i   bielskim.  

§   2.   Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr l do zarządzenia.  

§   3.   Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2   do zarządzenia.  

§   4.   Identyfikację istniejących i   potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunku i   jego siedlisk będącego przedmiotem ochrony określa załącznik nr 3   do zarządzenia.  

§   5.   Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4   do zarządzenia.  

§   6.   Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i   obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5   do zarządzenia.  

§   7.   Nie określa się wskazań do zmian w   istniejących studiach uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Skoczów, Chybie, Jasienica i   Strumień, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin Skoczów, Chybie, Jasienica i   Strumień, Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunku zwierząt, dla którego ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.  

§   8.   Nie stwierdza się potrzeby sporządzania planu ochrony dla części obszaru.  

§   9.   Zarządzenie wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w   Katowicach  


mgr   Bernard   Błaszczyk

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Opis granic obszaru Natura 2000  

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa obszaru Natura 2000  

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Identyfikacja istniejących i   potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunku i   siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony  

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Cele działań ochronnych  

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i   obszarów ich wdrażania  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »