| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Starosty Bielskiego

z dnia 18 czerwca 2013r.

do Porozumienia zawartego w dniu 22 października 2002r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Czechowice-Dziedzice prowadzenia spraw należących do zakresu zadań i kompetencji Starosty Bielskiego realizującego zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w powiecie bielskim

do Porozumienia zawartego w dniu 22 października 2002r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Czechowice-Dziedzice prowadzenia spraw należących do zakresu zadań i kompetencji Starosty Bielskiego realizującego zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w powiecie bielskim, wraz z Aneksem nr 1 z dnia 20.09.2006r., Aneksem nr 2 z dnia 10.10.2008r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 29.12.2010r.

zawarty pomiędzy:

Wicestarostą Bielskim – Grzegorzem Szetyńskim, jako stroną Powierzającą 

a

Burmistrzem Miasta Czechowice-Dziedzice – Marianem Błachutem, jako Stroną Przyjmującą

o następującej treści:

§ 1. Strony wprowadzają do porozumienia następujące zmiany:

1. w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

Na rok 2013 wysokość dotacji ustala się w wysokości 563 404,98 zł..

2. w § 4 dodaje się pkt 7 i 8 które otrzymują brzmienie:

Strona Przyjmująca zobowiązuje się rozliczyć dotację oraz przekazać niewykorzystane środki lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem na rachunek Powiatu Bielskiego 171540 1261 2010 7245 1278 0001 w terminie do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego..

Od środków, o których mowa w pkt.7 nie przekazanych terminowo naliczone będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych..

§ 2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Strona Powierzająca:                                                            Strona Przyjmująca:

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński

Burmistrz


Marian Błachut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »