| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 1 lipca 2013r.

do porozumienia zawartego w dniu 23 lutrego 2011r. na okoliczność przekazania - przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi

zawarty pomiędzy Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach:

1. mgr inż. Joachima Smyłę              -              Starostę Lublinieckiego

2. mgr Tadeusza Koninę              -              Wicestarostę Lublinieckiego

zwanym dalej „Przekazującym”

a Gminą Woźniki reprezentowaną przez:

1. mgr inż. Dorotę Cieluch              -              Zastępcę Burmistrza,

2. Dorotę Musik                            -              Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Przejmującym”.

§ 1.

Zastępuje się dotychczasowy zapis § 1 ust. 6) o następującej treści:

Zgodnie z § 4 Porozumienia zawartego w dniu 23 lutego 2011 r. na okoliczność przekazania – przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi, ustala się następującą kwotę 382.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na rok 2013 na jego realizację. Dotacja ta zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Rozdział 60014 § 2310..

nowym brzmieniem:

Zgodnie z § 4 Porozumienia zawartego w dniu 23 lutego 2011 r. na okoliczność przekazania – przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi, ustala się następującą kwotę 392.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na rok 2013 na jego realizację. Dotacja ta zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Rozdział 60014 § 2310..

§ 2.

Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przekazujący:                                                                                                  Przejmujący:

Starosta Lubliniecki


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


mgr Tadeusz Konina

Zastępca Burmistrza


mgr inż. Dorota Cieluch


Skarbnik Gminy


Dorota Musik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Malinowska

Konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »