| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/336/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 5 lipca 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. . Dz.U. z 2013 roku poz. 594)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 12 997 326,20 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 235 812,38 złotych

6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 81 235 812,38 złotych

7. Przychody budżetu gminy wynoszą 34 027 024,00 złotych w tym: przychody z tytułu wolnych środków 1 209 930,94 złotych przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 1 267 093,06 złotych przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym 31 550 000,00 złotych

8. Rozchody budżetu gminy wynoszą 24 027 024,00 złotych w tym: spłaty otrzymanych krajowych kredytów 23 550 000,00 złotych spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 477 024,00 złotych

9. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 10 000 000,00 złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie 10 000 000,00 złotych.

§ 2.

                                          Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/336/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 5 lipca 2013 r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Lp.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł.)

1

700

Gospodarka mieszkaniowa

10 500 000,00

w tym:

dochody majątkowe

10 500 000,00

w tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

10 500 000,00

2

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 497 326,20

w tym:

dochody bieżące

2 497 326,20

w tym:

wpływy z różnych dochodów

2 497 326,20

Razem dochody

12 997 326,20

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »