| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 730/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmiany nazwy Placówki - Opiekuńczo Wychowawczej nr 3 z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-ota 9

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595.), art. 11 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 101 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz .U.2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Zmienia się nazwę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or­ota 9 na nazwę: „ Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-ota 9 '', utworzonej na podstawie uchwały nr  239/XXI/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 w Częstochowie przy ul. Or-ota 9 , zmienionej uchwałą 607/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 i nadania statutu.

§ 2. W statucie stanowiącym załącznik do uchwały nr 607/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 i nadania statutu :

1) słowa w tytule „statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3” zastępuje się słowami „statut  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-ota 9''

2) w § 1 statutu, w miejsce słów „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3” wpisuje się „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-ota 9”,

3) §  2. ust. 3 statutu otrzymuje brzmienie : „Placówka  używa pieczęci o treści:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą

w Częstochowie   przy ul. Or-ota 9

tel. 34 360-42-08

REGON 241362340 NIP 9492128838 ''

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »